Life Care Home

Oplossing voor VRAAG en AANBOD rondom:

Huis, thuiszorg, groenvoorziening, computerstoring, kinderopvang, klussen rondom huis etc.

Deze oplossing is gebaseerd op het bestaande zwaar ziek systeem, wat niet lang meer zal bestaan. We ervaren iedere dag dat ons bestaansrecht ondermijnd wordt door regelgeving en belangenverstrengeling van de politiek.

– Hoe pakken we het aan
– Wie is er ontslagen of zoekt een baan?
– Wie wenst dienstverlening of zit verlegen voor hulp?
– Vraag en aanbod kunnen we zelf regelen via onderstaand model.

De Basis van deze gedachte is het onderling vertrouwen onder elkaar.

Iedereen die is, of wordt ontslagen of het gewoon helemaal zat is dat de werkgever de vruchten plukt van uw inspanning kan de werkzaamheden gewoon voortzetten in een nieuw op te zetten Coöperatieve organisatie: L i f e C a r e . H o m e

Het is zaak de klanten waar naar tevredenheid voor is gewerkt naar de nieuwe organisatie over te hevelen. Het betreft hier een mentaliteitsomslag om elkaar iets te gunnen.

Wat wij moeten weten zijn de kosten die de klant heeft betaald aan de oude organisatie. Wanneer dit rond de € 25,- per uur is dan kan deze prijs gehandhaafd blijven.

De klant behoudt zijn vertrouwde hulp, die nu eigenlijk zelfstandig in dienst treed van de coöperatieve organisatie.

Alle aangesloten mensen zijn mede eigenaar en bepalen zelf hun verdienmodel en administratieve ondersteuning. Buiten de administratieve werkzaamheden zal er ook project begeleiding nodig zijn.

Iedereen kan zijn reis en onkosten van de belasting aftrekken en levert zijn benzine bonnen, wegenbelasting en reparatieonkosten in.

Al deze kosten gaan van het bedrijfsresultaat af, wat betekend dat het bedrag wat overblijft verdeeld gaat worden als salaris voor de werkelijk gewerkte uren per persoon.
Wanneer iemand meer uren werkt dan krijgt hij of zij ook meer inkomen.

Rekenvoorbeeld:

12 medewerkers hebben 6 klanten van 1 uur per dag (à € 25,- per uur) maal 5 dagen per week.
Opgeteld: 12 * 25 * 6 * 5 = € 750 * 4 weken * = € 36.000 Bruto Exclusief BTW.

Gemaakte onkosten zijn € 50,- per week, per 4 weken € 200,- maal 12 personen = € 2.400,-
€ 36.000,- – € 2.400,- = € 33.600,- dit bedrag delen door 12 + 3 personen kantoor voor verzekeringen, administratie en bedrijfsbegeleiding.

33.600 : 15 = € 2.240,- bruto inclusief werkgevers aandeel factor 1.3 = gemiddeld € 1723,- bruto per 4 weken per 15 mensen die dit samen uitvoeren. Dit komt neer op € 14,36 bruto salaris per uur met een 30 uur werkweek.

Accepteert men dat het verlof en vakantiegeld komt te vervallen, dan zal het inkomen ca € 2036,-
€ 16,96 per uur bedragen, waarbij men geen werkgever meer heeft maar collectief zelfstandig is.
Mochten er meer mensen zijn die hier aan gaan meewerken dan zal het inkomen stijgen omdat de kosten voor bedrijfsvoering lager zullen worden.

De coöperatie kan gelijk opgezet worden zonder dat er gelijk over middelen worden beschikt.
Wanneer er middelen komen dan kunnen de benodigde aanschaffingen gedaan worden.
Het geheim van deze opzet is dat de MENS zelf initiatief neemt en opkomt voor zijn eigen bestaansrecht.

Benodigde poetsmiddelen worden door de klant aangeleverd, en zitten niet in het uurloon verweven. Werken op cluster basis voor bedrijven zal een veel hogere inkomsten genereren.
De Klanten hebben in de regel allemaal een PGB via de gemeente.

In deze situatie heeft de klant de mogelijkheid om uren per week in te kopen.
Na ontvangen betaling worden de uren per week, in overleg met de wensen, ingeroosterd.
Het streven is om dezelfde medewerker bij de klant te laten werken, behoudens vakantie of ziekte.

Op het moment dat het PGB komt te vervallen door een basis inkomen is de klant vrij om te doen zoals hij dit wenst te doen zonder verdere bemoeienis van de overheid.

In aanloop naar een Basis inkomen kunnen aangesloten werkondernemers besluiten om een gedeelte van het inkomen te reserveren voor het inkomen om zieke collega’s mee op te vangen.

De verzekering die het inkomen moet betalen zal dit pas doen na 14 dagen of 6 weken.
De organisatie zal de winsten verdelen onder de werkondernemers, waardoor de winstbelasting van het bedrijf nagenoeg op nul komt.

Salarissen kunnen lager gemaakt worden waardoor de winst hoger zal zijn, de winstbelasting is slechts 20% tegenover de loonbelasting van 40,8%.

Dit is een keuze die collectief gemaakt kan worden.

Deze voorbeeld berekening biedt geen garantie en kan afwijken door andere bijkomstige omstandigheden.

Bedrag Percentage Bijzonderheden
Algemene heffingskorting € 2.254, 0% Belastbaar loon tot € 19.982,-

Hier is speelruimte die met de winst belasting ten gunsten van uw inkomen geregeld kan worden.

Voorbeeld inkomen max = € 19,982,-
Inkomen uit arbeid = 13 maal € 2036,- = € 26.468,- is € 6.486,- teveel inkomen voor heffingskorting.

Door nu maar € 1.537,- inkomen per 4 weken te nemen heeft u recht op de € 2.254,- heffingskorting waardoor uw loonheffing slecht 36,55% over € 17.728,- bedraagt.

De latere winst uitkering van € 6.486,- wordt slechts met 20% belast waardoor u netto € 5.188,- per jaar overhoudt. Dit betekend dat u gemiddeld per maand € 5.188,- : 13 = € 399,08 netto winstdeling reserveert.

Uw gemiddeld inkomen met deze regeling € 975.23 per 4 weken + € 399,08 eindejaarwinstdeling = € 1.374,31 voor 30 uur werken per week, bij een bruto inkomen van € 1537,- per 4 weken, of te wel € 14,36 bruto salaris per uur.

Feit is dat u zelf de vruchten gaat plukken van uw arbeid, waardoor de overheadkosten extra laag gehouden worden. Natuurlijk is het optimaal te profiteren van te ontvangen toeslagen van de overheid.

Vergelijk zelf het verschil van inkomen uit het verleden en de coöperatieve gedachte.
Acquisitie om meer werk binnen te halen kan extern uitbesteed worden.

Zo als reeds vermeld is dit rekenmodel tot stand gekomen vanwege het bestaande systeem van uitbuiting door de wetgever.

Daarom is bovenstaande oplossing een tijdelijke oplossing, omdat het geldsysteem vervangen zal gaan worden en de machthebbers hun schrikbewind niet langer kunnen voortzetten.

Na het instorten van het huidige systeem zal deze vervangen worden door een nieuw systeem waarbij de bevolking zijn bestaansrecht terug krijgt.

Subsidies en PGB komen te vervallen, daar in de plaats zal een Onvoorwaardelijk Basis Inkomen voor iedereen gaan gelden.

Het belasting stelsel in de huidige vorm zal verdwijnen, simpelweg omdat het niet meer nodig is.

Door het indexeren in 2012 van de bestaande GOUD hoeveelheid over de hele wereld zal er een nieuw geldstelsel komen waarbij de geldwaarde weer gedekt is door GOUD, Olie, Diamanten en andere grondstoffen.

Meer als 200 landen hebben ingestemd met een nieuw geldstandaard via de AIIB, Asian Infrastructure Investment Bank.

Aan de toenmalige waardebepaling van grondstoffen is een nieuwe muntwaarde ontstaan, waarbij toen een bedrag van $ 920.000.000.000.000.000 is vastgesteld.

Vanaf 2012 tot heden is dit bedrag verder opgelopen, dit bedrag wordt verdeeld over de ruim 200 landen wereldwijd.

Waarbij we kunnen stellen dat gemiddeld genomen per mens een bedrag ter beschikking is van ruim $ 122.000.000 per wereld bewoner.

Met deze gelden, die op tegen waarde gedekt zijn, zullen alle schulden afgelost worden voor de mensheid.

Dit betekend dat het geld meer waarde zal gaan krijgen. Door het overbodig worden van belastingen zullen prijzen tot 65% kunnen dalen.

Dit is natuurlijk voor de bestaande machthebbers een ongewenste situatie, vandaar dat men nu dit wil tegen houden.

Echter de schuldeisers, in dit geval China, zal het huidige systeem niet meer ondersteunen waarbij de Dollar zonder tegenwaarde uit het niets gecreëerd wordt.

De VS komt eind September in de overgang van een nieuw fiscaal jaar, en zou haar schulden plafond moeten verhogen om het ziek systeem levend te houden.

Echter de BRIC landen zullen de Dollar als wereld munt weigeren, wat betekend dat de VS en haar economie zal instorten als zij niet meewerken aan het nieuwe systeem waarbij de YUAN de nieuwe wereld munt zal zijn met een goud dekking.

Het is voor ons afwachten of dan ook het rente systeem compleet gaat verdwijnen, als er immers geen waarde bij komt kan ook geen rente meer berekend worden in het nieuw systeem


Wat er werkelijk gaat gebeuren en hoe het in detail geregeld gaat worden gaan we snel genoeg ervaren voor 1 Oktober 2017.

Het is zaak dat de bevolking zijn stem terugeist en de kracht gaat beseffen die we zelf hebben.

De 1% machthebbers is doodsbenauwd dat de 99% van de bevolking verhaal komt halen vanwege misbruik van de macht, het stelselmatig onderdrukken en diefstal van de inspanning die door de 99% is geleverd.

Na het lezen van al deze info zal u zich bewust worden dat we in een transitie fase zitten en de bevolking aan het ontwaken is. Steeds meer mensen doorzien het verleden en met welk doel alles is gebeurd.

Als we gaan beseffen dat GELD een placebo is, zijn we ook bewust dat een geldloos systeem in de toekomst zal komen, waarbij de mensheid vrij van manipulatie door bankiers en politici zal zijn.

http://docplayer.net/14744260-Infinite-bank-statements-top-secret-with-amendments.html